Jl. Anggrek I No. 28 Gombong - Kebumen - Provinsi Jawa Tengah 54411 | Tlp. 0287-471391 - Email: smpmusago@gmail.com

Informasi News & Artikel


Kategori :    

Toto dan Tomo Part 1


Ditulis pada hari Jumat, 8 Mei 2015 | 03:45 WIB | Oleh : Yatiman


Judul : Dadi Wong Pinter Gampang Dadi Wong Bener Angel Bagian 1 (siji)

Diceritakna ana cah loro lanang-lanang pada asik dolanan nang sawah. Ngerti dewek mbok, siki lagi musime rendeng. Banyu irigasi wis di alirna meng sawah-sawah nang petugas ulu-ulu karo ili-ili. Udan jan meh ben wengi deres banget dibarengi karo gludug sing jlemeger munine ditambah maning karo angine mobat mabit ana-ana seng pada kontal saking gedhene angin. Mesin traktor pada ngglebeg trus sedela maning di garu. Nek di amati malah ana sawah sing saiki wis pada di tanduri.

 

Undang bae jenenge Toto karo Tomo.

Ngerti urek-urek mbok cah gagah cah ayu!! Nek urung ngerti kiye tak jelasna. Urek-urek kuwe golet welut nang sawah apa nang selokan tapi karo alat sing jenenge patis ples senar di tambah pakan. Pakane apa karo uler godhong gedhang (enthung), cacing, laron, wulung (adine laron) apa karo cere (adine kecoro) pokoke golet sing pas lagi ana bae, asal aja galundeng. Soale nek galundeng udu nggo pakan welut tapi nggo pakan sing golet welut alias you-you kabeh. You know!!

 

OkeHLah…

Nah…sore dina Kemis kiye Toto karo Tomo critane arep urek-urek nang sawah, Toto wis siap sedia karo segala ubo rampene ana sepatu bot, topi, ana senar karo patise pakane mbarang lan ora ketinggalan sada/githing blarak enom sing wis di ilangi godhonge. Fungsine nggo ngapa? Nah sada kuwe mau sing wis di ilangi godhonge nggo ngganthel welut nek ulih. Carane ditusukna nang insange. Kan praktis ora mawi nggawani kempis apa ember nggo wadah welut. Lha wis pokoke Toto wis siap bangetlah.

 

Karo singsot-singsot Toto nyamper meng umahe Tomo.

“Assalamu’alaikum….Mo…assalamu’alikum….Mo...?!!” suarane Toto mendayu-dayu.

“EmmOOOO…..EmmOOOO….” suara kang mburitan umahe Tomo. “Owalah….aku ora ngundangi kowe det..pedhet (anak sapi). Ya Alloh….jane nang endi kuwe jane si Mo Mo” Toto ngronyem.

“Wis janji jerene jam 4 bar Ashar ketemu nang pos kamling lor ril kok ya….nah kiye kan wis jam 4 seprapat. Hmmm…Mo..Mo” Toto karo mlaku meng mburitan umahe Tomo. Ya nggo pelampiyasan kesel Toto njukut watu lintang cilik trus di ontalna meng arah srug-srugan suket pinggir kali. Dadi umahe Tomo anu pereng kali.

“AuhhhhHHHH…….Innalillahi wa innalillahi rojingun…adUUHHH biyunge…..aduHHH ramane….kiye sapa ya sing mbalang aku. Ora ngerti temen ya. Enak-enak lagi ngising nang pinggir kali kok malah ana watu nyasar kena sirahku. Untung bae watu kur seklewek jajal nek sekepel” nggembor Tomo.

“Astaghfirulloh….sory..sory….sory Mo ujarku ora ana wong nang kono, eh jebule ana kowe lagi ndekis nang kono” merga posisine Toto nang nduwur sementara Tomo nang ngisor alias pereng kali nadane ya dadi seru banget direwangi tangane Toto berposisi kaya dadi corong.  

“Anu lagi ngapa sih Mo ??” Toto takon. Jawab Tomo “Aku lagi ngising. Jan ora ngerti bae. Apa kowe ora ngerti apa kowe kelalen To, mbok aku wis crita bola bali meng kowe nek aku urung nduwe wese dadi nek ngising ya aku nang kali nguyuh juga pada”.

Jane wektu kuwe Tomo urung rampung ngisinge tapi gara-gara kebalang watu kuwe mau kayane napsu nggo ngising wis ilang. Hemmm….ana-ana bae.

Tomo langsung cewok trus nganggo slempak ples katoke. Karo ngos-ngosan Tomo nemoni Toto.

Toto sing rumangsa salah seketika kuwe juga langsung njaluk maap karo salaman.

“Pangapurane ya Mo, demi Alloh aku ora ngerti nek kowe lagi ngising nang kana. Kowe ra papa mbok? Moga-moga bae ra papa ya” pinta si Toto.

“Alhamdulillah To ra papa ya walaupun mandan cekat cekot jane sirahku, tapi kelalekna bae sing penting saiki dewek arep urek-urek mbok!!! Let’s go to sawah….” Cie…cie… ngguyu ceria ala Tomo nganti untu sing ana lomboke nylempet esih ana. Anu tes madang karo jangan kangkung.

 

Ora kesuwen Toto karo Tomo langsung mlayu meng sawah. Langit wis brubah warna sekang biru dadi jingga, tanda wis sore.

Tingak tinguk tingak tinguk Toto ndeleng kiwe galengan, Tomo ndeleng nengen galengan. Ya sepisan-pisan Toto nemu leng, tapi barang di cemplungi pancing (senar sing wis di rangke karo patis) ealah bro…bro.. sing angrob yuyu jebule. “Mo…kepriye si kiye deneng aku ulihe yuyu bae…jane ciri-ciri bolongan welut kiye sing kaya ngapa?” takon Toto meng Tomo. “Wee..lha jebule kowe ora isa mbedakna ndi sing leng yuyu ndi sing leng welut!! Kiye…jal wasna” Tomo narik klambine Toto tujuane nidokna leng welut kiye sing sebenere.

“Nah..kiye..kiye..kiye sing jenenge leng welut, bolongane bunder, banyu nang njero leng ora bening alias mandan buthek, bolongane ya ora amba-amba bangetlah. Kiye…kiye” tunjuk Tomo meng leng welute.

Wis ora nunggu suwe-suwe Toto langsung nglebokna pancinge. “Emmm……senenge…senenge” Tomo nggleweh.

“Mo….mo…kiye senare uget-uget” Toto deg-degan. “Siap-siap To lagi di pangan kuwe…aso bae aso bae aja gugup di tarik men patise nganti kolu ra papa To” weling Tomo.

“Mo…mantheng kiye kepriye??” Toto tambah deg-degan. “Wis siap-siap atur posisi To kowe. Tak itung ya. Siji….loro..teluUUU….tarik To” Tomo karo mlayu. “UuueeeHHH…aaaaHHHHH….alhamdulillah…Mo….aku ulih welut…Yeee….yeeee…” Toto njingkrak-njingkrak.

“To…jajal diwasna disit kuwe bener-bener welut apa udu?” Tomo ngelingna Toto.

“ApaaaAAAA….??” ekspresine Toto mulai surem ngewasna hasil tangkapane.

“Masya Alloh….Mo…Tomo apa kiye?” Toto mringis-mringis. BersambungKategori : Lain-lain | 1966 hits

<< Kembali ke Artikel Senin, 25 Mei 2020 | 01:47 WIBJejak-jejak komentar visitor yang menyimak artikel ini (Total : 0 komentar)* Silahkan berikan komentar anda seputar artikel yang kami sajikan di atas.

Nama Lengkap :

Kontak (No. HP atau Email) :

Komentar (max. 250 karakter) :Masukkan Jumlah :